כל מה שחייבים לדעת על מזונות ילדים בישראל


כיצד נקבעים מזונות ילדים, כמה משלמים, מה זה הוצאות מדור ואיך ניתן לשנות את גובה המזונות – הכל במאמר שלפניכם.

נכתב על ידי: עו"ד דן פורטנוי

מזונות ילדים
תשלום בגין מזונות ילדים הוא חובה כספית שמקורה בדין העברי, המוטלת ע"י בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, על האב בדרך כלל, בעקבות הגירושין ומעבר הילדים לחזקת האם. מטרת תשלום המזונות, היא לספק את צרכי הילדים כדוגמת כלכלה, ביגוד והנעלה וכל צורך אחר הנחוץ לשם גידולם וחינוכם.

המקור לחיוב במזונות הוא בדין העברי הקובע, שהאב חייב לזון ילדיו הקטנים עד גיל 6 ועל כן החובה בתשלום מזונות ילדים עד גיל 6 היא אבסולוטית של האב.

עד גיל 6 (קטני קטנים) חלה חובת תשלום מזונות אבסולוטית על האב מכוח דין תורה.

מגיל 6 ועד גיל 15 חלה חובה אבסולוטית על האב לשאת בצרכים ההכרחיים מכוח תקנות הרבנות הראשית תש"ד.

מגיל 15 ועד גיל 18 הורחבה תקנת הרבנות הראשית תש"ד גם לגילאים אלה. ומכל מקום על פי המשפט העברי חלה חובה על האב לשאת במזונות בגילאים הנ"ל מכוח דיני צדקה.

כאן ניתן לדרוש הפחתה מסוימת מגובה המזונות. מעבר לכך, מגיל 18 ועד לסיום הצבא, הדבר תלוי וכל מקרה לגופו, לעיתים אין חובת מזונות כלל ולעיתים ישנה חובה לתשלום 1/3 מגובה המזונות.

איך נקבעים דמי המזונות
אין נוסחה קבועה בחוק לתשלום דמי המזונות וכל שופט קובע דמי מזונות בשיעור הנראה לו לפי הנסיבות הספציפיות של המקרה. גובה התשלום תלוי במידה רבה בגיל הקטינים, במספר הקטינים שעל האב לשלם עבורם מזונות, בהכנסות של הוריו ובעיקר של האב, ובחלוקת המשמורת בין ההורים.

כך למשל בנוגע לקטין יחיד, החובה הכספית שמטיל בית המשפט על האב בגין מזונות נעה סביב הסכומים של 1,250 ₪ ועד 1,400 ₪, אם ישנם ילדים נוספים נקבעים דמי המזונות בדרך אחרת ולא במכפלה של דמי המזונות עבור קטין יחיד, ושוב הדבר תלוי במשתנים רבים כגון מספר הילדים וגובה ההכנסות. ניתן לומר שככל ומספר הקטינים גדול, יורד הסכום החודשי המשולם בגין כל אחד מהם.

חשוב להדגיש כי  אם ישנה משמורת משותפת לעיתים נקבעים דמי מזונות נמוכים יותר הלוקחים בחשבון גם את המגורים אצל האב שכן הוא זן את ילדיו ומספק את צרכיהם ממילא.

תשלומים נוספים – מדור
דמי המזונות מהותם תשלום של האב עבור ההוצאות השוטפות של הילד כדוגמת כלכלה, ביגוד והנעלה, אך הם לא כוללים תשלום בגין הוצאות שאינן שוטפות כדוגמת שכר לימוד, חוגים וטיפולים רגשיים, בהם בדרך כלל, נושאים שני ההורים בחלקים שווים.

כמו כן, תשלום המזונות אינו כולל הוצאות מדור של הילד, כלומר השתתפות בהוצאות שמוציאה האם עבור מקום מגורים לה ולילד. בדרך כלל, סכום המדור נקבע בשיעור של 30% מעלות הוצאות המגורים ואחזקתם שמשלמת האם ברגע שיש ילד אחד, 40% כאשר המדובר בשני ילדים ו 50% כאשר המדובר בשלושה ילדים ויותר. חשוב להדגיש כי האב חייב בתשלום זה גם אם ילדיו לנים אצלו במקצת ימי השבוע וגם אם הוא מייחד עבורם חדר.

לכן יש לקחת בחשבון, בנוסף לסכום המזונות גם הוצאות מדור ותשלומים חריגים, המהווים נטל כספי נוסף ומשמעותי מעבר לתשלום המזונות השוטף.

העלאה או הפחתה בדמי המזונות
דמי המזונות נקבעים בהתאם למצב נתון בו היו הצדדים בעת הגירושין או הפרידה, כלומר בהתאם לגיל הילדים ובהתאם לגובה ההכנסות של האב והאם.

ברגע שיש שינוי נסיבות כגון שינוי לרעה או לטובה בהכנסות האב או האם, נישואין שניים של האב והאם, רכישת דירה, קבלת ירושה וכו', ניתן להגיש בקשה לבית משפט לענייני משפחה לשינוי גובה המזונות – הפחתה או העלאה.

את הבקשה מגישים לבית המשפט או בית הדין הרבני שקבע את המזונות ושם יערך דיון בבקשה. ואכן לא פעם בעקבות בקשות לשינוי גובה המזונות הם אכן משתנים.

 

לסיכום:

מזונות – מעמסה כבדה
כפי שלמדנו, בנוסף לדמי המזונות האב חייב בתשלום הוצאות מדור והוצאות חריגות אחרות, וזאת בנוסף לדמי המזונות השוטפים. מצב זה מוביל לכך שאבות רבים אינם עומדים בנטל ולאחר תשלום דמי מזונות והוצאות מדור, לפעמים הם נשארים ללא יכולת כלכלית לפרנס את עצמם ולהעמיד מקום מגורים ראוי בו ניתן יהא לשכן את  ילדיהם.

בעקבות מצבם של אבות רבים שהגיעו לפת לחם ממש, מסתמנת מגמה חדשה בפסיקה, לפיה יקבע סכום המזונות לילדים מגיל 6 עד 18 בהתאם להכנסות של שני ההורים. למרבה הצער,  המצב המשפטי כיום נותר בלא שינוי של ממש. נראה שיחלוף עוד זמן רב עד אשר תשתרש מגמת הפסיקה ביחס לחלוקת נטל המזונות בהתאם ליכולות הכלכליות של שני ההורים.

טלפון
08-933-4580
כתובת
שדרות ירושלים 18, בניין K-TOWER, משרד 204C, אשדוד
משרד עורכי דין - פורטנוי ליס כלפה ושות’
ימים א-ה: 8:30-17:30 | יום ו':8:30-13:00 | שבת: סגור
טלפון
08-933-4580
כתובת
שדרות ירושלים 18, בניין K-TOWER, משרד 204C, אשדוד
משרד עורכי דין - פורטנוי ליס כלפה ושות’
ימים א-ה: 8:30-17:30 | יום ו':8:30-13:00 | שבת: סגור
לפרטים נוספים חייגו 08-933-4580 או מלאו פרטיכם: