האם אפשר להפחית או להגדיל מזונות ילדים?


נישאתם בשנית ויש לכם ילד נוסף? פוטרתם מהעבודה? נגרמה לכם חלילה נכות? באפשרותכם להגיש בקשה להפחתת מזונות ואפילו לפטור ממזונות.  

נכתב על ידי: עו"ד דן פורטנוי

הפחתת או הגדלת סכום המזונות
אם אתם משלמים דמי מזונות ונקלעתם למצוקה כגון פיטורין ממקום העבודה, חלילה חליתם ונקבעה לכם נכות או אם נישאתם בשנית ויש לכם ילדים נוספים, חשוב שתדעו שבאפשרותכם להגיש בקשה להפחתת גובה תשלום המזונות בשל שינוי נסיבות. כך גם מן הצד השני, אם הכנסות הגרוש שודרגו משמעותית מאלו שהיו לו בעת הגירושין, או אם מצבך הורע באפשרותך להגיש בקשה להגדלת דמי מזונות.

חשוב שתדעו כי פסק דין שניתן לגבי מזונות ילדים הוא פסק דין ייחודי, בכך שניתן לפנות אף לאחר מתן פסק הדין לבית המשפט פעם נוספת בבקשה להגדלה או להקטנה של סכום המזונות שנקבע. זאת כאשר, גובה תשלום המזונות שנקבע אינו צודק או בלתי אפשרי לביצוע בנסיבות החדשות.

בקשה להגדלה או להפחתה של סכום המזונות היא למעשה הזדמנות למניעת עיוות דין שנוצר בעקבות נסיבות ואירועים חדשים – שמחים או חלילה מצערים.

נטל ההוכחה – אירועים או נסיבות מיוחדים
למרות הרצון לשמר את אשר נקבע בדין, במקרים המתאימים ניתן לפנות לבית המשפט, כאשר יש שינוי נסיבות מהותי שהוביל לירידה בהשתכרות או להוצאות נוספות. חשוב לזכור, כי התערבות בית המשפט בגובה המזונות שנקבעו היא חריגה ונעשית במשורה.

נטל ההוכחה על שינוי הנסיבות מוטל על המבקש להפחית או להגדיל את שיעור המזונות. בית המשפט לא נוטה לאשר בקלות בקשות להגדלה או להקטנת סכום מזונות ילדים ויש להציג ראיות כבדות משקל לשם כך!

המבחן המקובל בבית המשפט לשם בחינת האפשרות לשנות מגובה סכום המזונות הוא מבחן הצפיות, לפיו ניתן להתערב רק בקרות נסיבות או אירועים שלא ניתן היה לצפות אותם מראש, עת נקבעו דמי המזונות.

הפחתה – לא בקלות!
על מנת לתת משקל רב להכרעה הראשונית שנקבעה בנוגע למזונות, נקבע לא אחת בפסיקה, כי יש להציג ולהראות כי מדובר בשינוי נסיבות קיצוני והרעה מוחשית וממשית במצבו של האב או לחילופין, הגדלה משמעותית בהכנסתו. בתי המשפט רואים במצב הקיים ככזה שיש לשמרו כל עוד ולא התרחש אירוע מהותי ששינה באופן ממשי את השתכרותו והכנסותיו של האב.

לצד שינוי הנסיבות, בית משפט  לוקח בחשבון את גיל הקטינים, את גובה המזונות המקורי ואת מידת ההשפעה של האירוע החדש.

מה יכולה להיות סיבה להפחתת מזונות?
סרבנות של ילד לראות את אביו – בעניין זה אין הלכה חד משמעית של בית המשפט, אך נקבע לא פעם כי קטין המסרב לראות את אביו לחלוטין אפשר ויש בדבר עילה להפחתת סכום המזונות.

ילדים נוספים שנולדו לאב – העובדה שהאב נישא בשנית ומנישואין אלו נולד לו ילד חדש, יכולה בנסיבות מסוימות להוביל להפחתת שיעור המזונות, בשל חובתו של האב  לזון את ילדו החדש. אך שוב, גם כאן הדבר תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה. למשל: אב שמרוויח די כסף לפרנסת הילד הנוסף לא יזכה בהפחתה.

הידרדרות במצב בריאותי –הידרדרות במצב הבריאותי שהשפיעה על יכולתו הכלכלית של האב יכולה להוות סיבה להפחתת שיעור המזונות, אך גם כאן, הדבר תלוי בהשפעת הנכות על תפקודו והכנסותיו של האב.

אין המדובר ב"רשימה סגורה" וייתכנו מצבים נוספים היכולים להוות עילה לשינוי גובה דמי המזונות.

 

לסיכום:

התוצאה – ביטול / הפחתה / הפחתה זמנית
התוצאה אליה יכול להגיע בית המשפט, יכולה להיות אף ביטול דמי המזונות לחלוטין. החלטה מסוג זה היא נדירה ותתקבל במקרים חריגים מאוד ובשעה שהקטינים הם מעל לגיל 6.

בית המשפט יכול לקבוע שיש להפחית את דמי המזונות, למשל במקרים של נכות תפקודית או לידת ילד נוסף ולקבוע כי סכום המזונות יהיה נמוך יותר. יש לזכור, כי הפחתת דמי מזונות לילדים קטנים עד גיל 6 תעשה רק במקרים חריגים, מפני שחובת מזונות עד גיל 6 מוטלת על האב באופן אבסולוטי.

לעיתים בית המשפט מגיע למסקנה שבעקבות האירוע והנסיבות יש לאשר הפחתה זמנית, לזמן קצוב, שלאחריה יחזרו דמי המזונות לאלה שנקבעו בפסק הדין המקורי.

טלפון
08-933-4580
כתובת
שדרות ירושלים 18, בניין K-TOWER, משרד 204C, אשדוד
משרד עורכי דין - פורטנוי ליס כלפה ושות’
ימים א-ה: 8:30-17:30 | יום ו':8:30-13:00 | שבת: סגור
טלפון
08-933-4580
כתובת
שדרות ירושלים 18, בניין K-TOWER, משרד 204C, אשדוד
משרד עורכי דין - פורטנוי ליס כלפה ושות’
ימים א-ה: 8:30-17:30 | יום ו':8:30-13:00 | שבת: סגור
לפרטים נוספים חייגו 08-933-4580 או מלאו פרטיכם: